De cilinderkoppen en deksels

Voor wat betreft de tuimelaars deksels, deze zijn inmiddels gevlakt en de pakkingsrand is gekarteld, zodat we hier de pakking kunnen weglaten en hem absoluut lek vrij kunnen maken door de rechte vlakken.

foto volgt 

Verder worden de tuimelaarsassen vervangen, in lijn gezet en de tuimelaars zelf nagesleten zodat ze recht op de kleppenstangen drukken.

De kleppengelijders zelf krijgen nieuwe schoentjes en de gelijders zijn opgehönd zodat deze met een minimale speling netjes hun werk kunnen doen.

De kleppen zelf hebben een erg interresante behandeling gekregen, we hebben de standaard kleppen gehouden, de tulpvormige van de inlaten zijn licht afgedraaid en schoongemaakt. De assen op maat gemaakt en de randen nageslepen.

 De uitlaatkleppen zijn vlak van onder en hebben genoeg vlees om het te perfectioneren, we hebben hier de kleppen "dunner" gemaakt en t/m een klein stukje van de as nageslepen.

Als je de oude en de nieuwe uitvoering in de kop zet en hem open zet zoals gebeurt in een normale uigaande slag zie je dat de opening echt een 25-30% meer doorlaat heeft!.

Om de situatie qua "ademen" nog wat te verbeteren hebben we de verbrandingskamers ontdaan van alle opstaande en in de weg zittende delen zodat er een open en ruime ademhaling tot stand komt die weer op zijn beurt er voor bij draagt dat de temperatuur niet zo op loopt en weer tot gevolg heeft dat de olie dikker blijft en u motor door een zeer kleine en goedkope manier soepeltjes zal draaien.

Hierboven afgebeeld met oude kleppen om tijdens de bewerking de zittingen te beschermen.

 

wordt vervolgd